contact  |  press  |  partners  |  værtsfamilier  |  around bgy  |  info på dansk  |  search:
young minds in actionclimate changebgy ideasbgy profiles

Om Bright Green Youth

Klimaproblematikken er ikke begrænset til enkelte lande eller regioner, men vedrører os alle, direkte eller indirekte. Udfordringen er fælles, og derfor må løsningerne også være det. Bright Green Youth afspejler, at både ansvar og muligheder går på tværs af landegrænser og kulturer, og ønsker at bidrage til fremadrettede, innovative løsningsmodeller.

Flow

I løbet af foråret 2009 vil unge fra hele verden fremlægge, diskutere og udvikle ideer på dette website. Filosofien er open-source – at ideer og tanker frit skal kunne befrugte hinanden.

Det dynamiske online-fællesskab er med til at sætte dagsordenen for den klima- og innovationscamp, som finder sted i august 2009 i Sønderborg. Her mødes 500 velforberedte unge fra hele verden med klimaforskere og innovationseksperter for i fællesskab at udvikle de bedste klimaideer fra websitet.

Deltagerne er i alderen 14-18 år og vil med udgangspunkt i deres egne vidt forskellige hverdagsliv og erfaringer komme med konkrete og praktiske forslag og løsninger til verdens klimaudfordringer.


Bright Green Youth ønsker på flere måder at være med til at forme fremtiden:

• Vi skaber konkrete, praktiske løsningsforslag, der blandt andet skal inspirere FNs klimakonference i København i december 2009.
• Vi udvikler et stærkt netværk af fremtidens klimabevidste ledere og teknologiske udviklere.
• Vi udvikler professionelle innovationsværktøjer og internationalt undervisningsmateriale, som stilles til rådighed for alle interesserede – til gavn for skoler, organisationer og unges klimabevidsthed globalt.
You can cut up to half of your energy bill by switching to energy-efficient appliances, cooling equipment and lighting.
Join us
Youtube Facebook Twitter
go to discussions search ideas search profiles